Contributie verhoging

Beste Leden,

Afgelopen leden vergadering is besloten de contributie te verhogen. De verhoging leest u verder in deze brief.
De gemeente het Hogeland heeft de huren voor het komende seizoen fors verhoogd. Voor de jeugd is de huurprijs 4 keer verhoogd en voor de volwassenen verdubbeld de huur per 1 september.

Helaas moeten wij hierom als volgt de contributie verhogen:

  • Jeugd gaat de contributie van 7,50 naar 10 euro per maand
  • Volwassenen gaat de contributie van 10 naar 15 euro per maand

Je kan de contributie per kwartaal, per half jaar of per jaar. NB: Mocht je het nu maandelijks overmaken, en je gaat het veranderen naar half jaar/jaar, wil je dit even doorgeven aan Sensei Wanda? I.v.m. bijhouden administratie.

Per maand
Jeugd 10 euro per maand
Volwassenen 15 euro per maand

Per kwartaal
Jeugd 30 euro per kwartaal
Volwassenen 45 euro per kwartaal

Per half jaar
Jeugd 60 euro per half jaar
Volwassenen 90 euro per half jaar

Per jaar
Jeugd 120 euro per jaar
Volwassenen 180 euro per jaar

Graag contributie over maken op IBAN-nummer NL63 RABO 0372 2889 95 t.a.v. Tai-Jutsu San Shou o.v.v. voornaam + achternaam en/of factuur.

Mocht de betaling van de contributie een probleem veroorzaken, is er de mogelijkheid om via het jeugd fonds sport & cultuur hiervoor ondersteuning te krijgen. Voor verdere vragen, vraag Wanda of Berry.  Of meer info via de website https://jeugdfondssportencultuur.nl

Share This: