Begrippen

 

In het JAPANS tellen tot tien:
Schrijven (Uitspraak)
1: ICHI (IETS)
2: NI (NIE)
3. SAN (SAN)
4. SHI (SHIE)
5. GO (KOO)
6. ROKU (ROKKO)
7. SHISHI (SIETS)
8. HACHI (HATS)
9. KU (KOE)
10. JU (JOE)

Enkele begrippen

Kaicho: 10e dan

Kancho: 9e dan
SHIHAN: Leraar 6e t/m 8e dan
SENSEI: een erkend Leraar 3e t/m 5e dan, of anders door de technische commissie bepaald, Sensei draagt een sensei badge.
SEMPAI: Assistent, meestal zwart/witte band
Uke: Verdediger
Obi: Band
Dojo: Oefenzaal
Kamize: Een soort tempel, hierin zitten altijd hoge gegradueerde genodigden
Tori: Aanvaller
Tatami: Matten waarop getraind wordt

 

Begin en einde van de les

Osu (oss) groet, bij het betreden en verlaten van de dojo
Seiza (seeza) verzoek tot aannemen van zithouding
Mokuso(mokso) begin van meditatie, ogen sluiten
Ennoté of mokuso yame einde meditatie, ogen openen
Sensei ni rei(sensee nie ree) groet aan de leraar
Sempai ni rei groet aan de assistent
Otagai ni rei groet aan de medeleerlingen
Kiritsu(kieriets) verzoek tot opstaan
Osu groet

 Algemeen

Jodan hoog, naar het hoofd
Chudan midden, romp, ter hoogte van de plexus
Gedan laag, naar het kruis
Shomen (heup) naar voren
Hanmi (heup) half weggedraaid
Mae ni naar voren
Sagaru naar achteren
Yoko e zijwaarts
Hidari links
Migi rechts
Mawate commando voor omdraaien, van richting veranderen
Hantai wisselen van stand of houding (andere been voor)
Kamae houding
Jiyu kamae vrije gevechtshouding (welke een zekere gevechtsrealiteit uitdrukt)
Kamae te commando om aangegeven stand aan te nemen (bijv. “hidari zenkutsu dachi, kamae te” : neem de linker naar voren leunende stand aan)
Yoi ‘wees gereed’, neem de beginstand aan, meestal hachi dachi (voeten parallel heupbreedte), vuisten gesloten, de vuisten iets voor het lichaam ter breedte van de voeten.
Hajime beginnen
Yame stop
Yasume ontspannen, tevens afgroeten in musubi dachi
arigato gozaimasu dank u wel
kime waza tegenaanval
shitei kata te kennen kata’s
tokui kata voorkeurskata
kaeshi-ippon-kumite de verdediger dwingt de aanvaller achteruit
yakusoku kumite kumite met verwittigen (aankondigen)
oyo kumite toepassingskumite
shiai-kumite wedstrijdkumite
gi uniform
sensei meester
sempai seniorleerling
shomen eerste meester
maai afstand
waza techniek
aka rood
shiro wit
obi gordel
nage werpen
seiretsu opstellen
dojo oefenruimte
embusen grondpatroon van de kata
tai sabaki wegdraaien van het lichaam
zanshin gevechtsaandacht
tamishiwari breektechnieken
sun dome stop op 3 cm van het doel
dojo-kun etiquette regels van de dojo
Anza Omhoog
Ate Kleermakerszit
Atemi Stoot
Barai Wegvergen
Chu Middel, midden
Dan Graad bij zwarte gordel, niveau
Do Weg
Ge Laag
Ippon één (volledig)
Jo Hoog
Juji Kruis
Kamaete Teken om aangegeven stand aan te nemen
Keage Opwaarts, stijgend
Kekomi Indringend
Ki Geest, spirit
Kumi ontmoeting – groep (min. 2 personen, 2 bewegingen)
Kyu Graad, klas
Mawai Gevechtsstand
mikazuki Boog (1/3 cirkel)
Morote Met beide handen
Nagashi Vegen
Sae Drukken
Otoshi Vallen(d), naar beneden duwen
Ten Opeenvolgende
Tyu Methode, school
Sabaki Wegdraaien
Seiza Zitten op de benen(knieën)
Shiai Wedstrijd
Shinpan Scheidsrechter
Shisei Positie
Tai Lichaam
Tate Verticaal
Te Hand
Tokui Voorkeur
Ude Arm
Ura Tegenovergesteld
Wa Cirkelvormig, rond
Waza Techniek, kennis
Zen Voor
Obi Gordel
Kuro Zwart
Cha Bruin
Ao Blauw
Aka Rood
Shiro Wit

TRAININGSVORMEN

Kihon stijltechnische basistraining
Kihon kumite stijltechnische basistraining met partner
Kihon ippon kumite 1-stapsgevecht: 1 aanval, 1 verdediging gevolgd door tegenaanval
Kihon sanbon kumite 3-stapsgevecht: 3 aanvallen, op de laatste volgt 1 verdediging gevolgd door tegenaanval

STANDEN (dachi)

Heisoku dachi voeten gesloten
Shizentai of Heiko dachi natuurlijke parallelle stand, voeten heupbreedte en naast elkaar
Musubi dachi hielen tegen elkaar, V-vorm, voeten 90o
Hachiji dachi voeten schouderbreedte, voeten licht naar buiten wijzend
Kiba dachi paardezitstand: voeten 2x schouderbreedte, voeten evenwijdig, gebogen knieen
Zenkutsu dachi voorwaartse stand (voorste been gebogen, gewichtsverdeling 70:30)
Kokutsu dachi achterwaartse stand (achterste been gebogen, voeten haaks op elkaar)
Fudo dachi gevechtsstand (onbeweeglijke stand, sterk naar alle kanten) , gewicht op beide benen (combinatie tussen zenkutsu en kiba dachi)
Sochin dachi als fudo dachi, maar ruimer
Neko-ashi-dachi katstand
Hangetsu dachi halvemaan stand
Renoji-dachi L-stand
Heiko-dachi Vertrekstand (spreidstand = breedte schouders)

AFWEERTECHNIEKEN (uke waza)

Age uke opwaartse afweer, verdediging voor het hoofd
Soto uke afweer van buiten naar binnen, eindigt voor het lichaam
Uchi uke afweer van binnen naar buiten, eindigt voor het lichaam
Gedan barai lage afweer
Shuto uke afweer met meskant van open hand
Morote uke afweer met twee armen, 1 arm ondersteunt de ander
Kakiwake uke dubbele openende afweer (wigblok)
otoshi uke neerwaarste afweer, voorarm evenwijdig met grond
juji uke afweer met gekruiste polsen
nagashi uke begeleidende afweer
hasami uke schaar blok (nijushiho)
haiwan uke backarm blok (kankudai)
haishu uke backhand blok
sukui uke blok met schepbeweging
Ude uke Voorarm afweer
Kake uke Meengaande afweer

 STOOTTECHNIEKEN (tsuki waza)

Oi tsuki vorderende vuiststoot, zelfde arm en been is voor
Gyaku tsuki tegengestelde vuiststoot, bijv. linker been voor, rechter arm stoot
Kizame tsuki reikende vuiststoot met voorste arm, heupen draaien half weg
Nukite steekstoot met speerhand
choku tsuki rechtstreekse vuiststoot
Age tsuki opgaande voorwaartse stoot
Kagi tsuki hoekstoot
mawashi tsuki cirkelende stoot
heiko tsuki stoot met beide vuisten parallel
ura tsuki stoot met omgekeerde vuist

 SLAGTECHNIEKEN (uchi waza)

Shuto uchi slag met de meskant van de hand
Uraken uchi slag met de bovenkant van de vuist (knokkels)
Tettsui uchi slag met hamervuist (pinkzijde)
Empi uchi elleboogstoot
Otoshi uraken uchi Neerwaartse slag met bovenkant vuist

 TRAPTECHNIEKEN (geri waza)

Mae geri voorwaartse trap met bal van de voet
Mawashi geri cirkelende trap met bal van de voet (soms wreef)
Yoko geri keage zijwaarts stijgende trap met meskant van de voet
Yoko geri kekomi zijwaarts stampende trap met meskant van de voet
Ushiro geri achterwaartse stampende trap met hiel (recht naar achteren)
Fumikomi naar beneden gerichte stampende trap met meskant van de voet
Kin geri mae geri met de wreef naar het kruis
Mikazuki geri zwaaiende trap met plat van de voet
Tobi geri trap met sprong
Sangaku-tobi geri driehoekssprong
Tsumasaki geri trap met de toppen van de teen
Ren-geri twee opeenvolgende trappen
Ushiro-mawashi geri Achterwaarts cirkelende trap
Ura mawashi geri Cirkelende trap met hiel
Nidan geri Dubbele trap met sprong

 

Share This: