Vereniging

In maart 2017 is Tai-Jutsu bij de Notaris beschreven als zijnde een vereniging en heeft dan ook zijn eigen statuten.

Tai-Jutsu San Shou is een vereniging en staat zodanig beschreven in het KvK onder nummer 68334419

Jaarlijks is er in april een algemene leden vergadering.

Alles over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) lees je hier (op deze zin klikken)

Voorzitter: B. P. Haan

Secretaris en penningmeester: W. Haan-Pieterman

Share This: