Contributie

Contributie:

Jeugd 10,00 euro per maand voor 2 x in de week trainen

Volwassenen 15,00 euro per maand voor 2 x in de week trainen

Betalingscondities

De contributie voor leden t/m 16 jaar bedraagt € 10,00,- per maand en voor leden vanaf 16 jaar bedraagt de contributie € 15,00 per maand. De contributie dient aan het begin van de maand te worden betaald. Dit kan betaald worden via rekening NL63 RABO 0372 2889 95 t.a.v. vereniging Tai-Jutsu San Shou. Alle kosten verbonden aan het innen van achterstallige contributie, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk zijn voor rekening van het desbetreffende lid of de verantwoordelijke persoon indien het lid minderjarig is.

Het lidmaatschap bij Tai-Jutsu vereniging San Shou in Roodeschool loopt stilzwijgend door, behoudens schriftelijke opzegging – met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Aanvraag Jeugdsportfonds
Sporten is voor alle kinderen belangrijk. Wanneer er niet genoeg financiële middelen zijn om een jongere (tussen de 4 en 18 jaar) te laten sporten, kan het Jeugdsportfonds helpen. Op de website van deze organisatie, www.jeugdsportfonds.nl/fonds/groningen, is alle informatie te vinden hoe en door wie dit aangevraagd kan worden.

Algemeen

Tai-jutsu vereniging San Shou in Roodeschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zoekgeraakte eigendommen of ongevallen. Leden die zich schuldig maken aan wangedrag of de goede naam en eer van Jiu Jitsu in opspraak brengen, kunnen tijdelijk of voorgoed de toegang tot de dojo worden ontzegd.  Hierbij geld eerst een schorsing van 3 maanden.

Adreswijzigingen dienen doorgegeven te worden aan Sensei dhr B.P. Haan of mevr. W. Haan Pieterman.

Share This: